Ayilal: Heb' kamnaq, Tx'otx' tx'otx', Mulnajil

Title:
Ayilal: Heb' kamnaq, Tx'otx' tx'otx', Mulnajil
ID:
0226-20140409 - Ayilal: Heb' kamnaq, Tx'otx' tx'otx', Mulnajil
Level:
Bundle
Genre:
Historia
Description:
Este es una narración sobre el respeto a los muertos, la tierra, el agua, las plantas. Además, habla sobre el valor del trabajo.
Date created:
2005-10-26
Location:
North America, Guatemala, Americas
Participants:
B'alam Mateo Toledo (recorder), Francisco Jerónimo Pedro (recorder)
Languages:
Q'anjob'al, Q'anjob'al
Recording equipment:
Grabadora de mindisco MBZ10, Sony ECM-719
Additional information:
Este corresponde a la tercera parte del audio au033q7annuq7ej2005
                 
Access Name Type Resource
O U S kjb002r044i001.wav audio In order to access content on this website, you must first log in or register for an ELAR user account.